Christian Hansens nærmeste etterkommere

Litt om Christian og hans barn

Christian Hansen

Christian var født på Fløter i Svinndal i desember 1803. Han var sønn til Ursula Knudsdatter og Hans Torersen. Christian vokste opp i en søskenflokk på 7 og sto til konfirmasjon 24. oktober 1819 i Svinndal kirke. 1. mai 1830 giftet han seg med Marthe Jonsdatter som var datter av Mari Jonsdatter og Jon Larsen, Søndre Sandå, Svinndal, Våler. I 1836 delte hans far, Hans, Fløterbråten slik at Christian kjøpte 1/3 av gården for 100 spd. Innmarka til Christians del var den sydvestre del av innmarka, videre nordre del av Tangen og ei myr ved Vildskogdelet. Christian skulle også ha 1/3 av skogen og 1/3 av uthusene og et lite våningshus. Christian drev sin gårdpart (bnr. 2) til 1852. Da solgte han til sin bror Hans. Christian hadde imidlertid flyttet til Guttulsrød i Våler, som han leide av sin bror, Hans, allerede i 1847. Han bodde på Guttulsrød til ca. 1852 kanskje litt senere. En gang mellom 1855 og 1860 kjøpte han så Fløterbråten. Christian fikk ikke skjøte med en gang. Fløterbråten var et selveierbruk, men må nesten betraktes som en husmannsplass. Huset var lite og trangt, og besto av kjøkken, ett kammers og en stue. Nå (2008) er det også innredet et rom i annen etasje, det vites ikke om det var der da Christian bodde her. Gården besto i tillegg av en låve. I 1865 hadde Christian 1 ku og 2 sauer. Arealet var i 1866, 9 da innmark og 22 da skog. Christian fikk i 1866 3 tønner havre av 1 tønne utsæd.

Marthe og Christian fikk 9 barn. Det var Torer, Johan Martin, Hans Christian, Lars, Lauriz, Ole Peter, Augusta Marie, Ole Peter og Anthon. Christian døde 21. oktober 1883.

Christian hadde 6 søsken.: Torer (1801-1845), Anders (1806-1877), Rønnaug Marie (1809-1893), Berthe (1812-1881), Olea (1816-1835) og Hans (1818-????).


Christians barn.

Torer Christiansen

    Torer var født på Fløter den 23. januar 1831 som eldstemann i søskenflokken. Han sto til konfirmasjon i Svinndal kirke den 18. okober 1846. I 1865 bodde han på Fløterbråten sammen med sine foreldre og brødrene Ole (emigrerte til USA) og Lars (min oldefar). Det står oppført i folketellingen for 1865 at Torer «hjelper faderen med gaardsbruget». En gang mellom 1865 og november 1868 flyttet han til Moss, for 15. november 1868 gifter han seg i Moss med Johanne Sofie Kristiandatter. Hun var født på «Jonsrødplassen» (en husmannsplass under Jonsrød i Våler). Ved datteren, Anna Maries, død i 1871 var Torer snekker. Familien bodde da på Helgerødgrund i Moss. Torer døde 21. oktober 1872 bare 41 år gammel.

Torer fikk 2 barn, Anna Marie som døde 1,5 år gammel og Kristian (1872-1934).

Kristian fikk 3 barn, Olaf Thorvald (1904-1906), Thor Reidar (1909-2002) og Aster Sofie (1914-2004)

Johan Martin Christiansen

Johan Martin (nummer to i søskenflokken) ble født på Fløter 21. september 1833. Han bodde sammen med sine foreldre og søsken på Guttulsrød fra 1847 til 1852. Han sto til konfirmasjon i Våler kirke 12. november 1848. Han flyttet iflg. kirkeboka fra Svinndal til Hurum 21. august 1865 og i folketellingen for 1865 finner vi ham som «tjenestekarl» på gården Semb i Hurum, da var han ugift. Antakelig fikk han seg jobb på Semb fordi det ikke fantes arbeid i hjemkommunen. 5. juli 1867 giftet han seg i Hurum kirke med Karen Olsdatter.   Karen og Johan Martin bodde på Holtebræk da de 3 første barna ble født. Etterhvert fikk Johan Martin kjøpt Bakken og denne gården ble overtatt av sønnen Karl Martinius og deretter hans sønn Oddvar og sønnesønn Ragnar. En annen av Johan Martins sønner, Ole, kjøpte Inglingstad og drev gården til han døde. Yngstemann, Laurits, emigrerte til USA i 1912 og tok navnet Louis Semb. Johan Martin døde 4. desember 1918 på Bakken i Hurum.

Johan Martin og Karen fikk 11 barn. Det var Hans Christian, Otilie, Josefine, Thea, Hilda Ovidia, Oskar, Marianne, Karl Martinius, Ole, Othilie Alvilde, Laurits.

Hans Christian Christiansen

Hans Christian var den tredje i barneflokken til Marthe og Christian. Han var født på Fløter 23. november 1835. Han flyttet sammen med foreldre og søsken til Guttulsrød og bodde der fra 1847 til 1851. Hans Christian ble konfirmert 12. oktober 1851 i Svinndal kirke. Det er opplyst i kirkeboka at han oppholdt seg på Fløter da han konfirmert, noe som skulle tyde på at hans foreldre var flyttet tilbake til Fløter allerede i 1851.

Hans Christian giftet seg ikke og fikk ingen barn. Han eide i noen år Sperredalen i Svinndal og bodde der fra ca 1873 og til 1883. I 1875 hadde han 2 kuer og gården var i 1866 på 8 mål innmark. Hans Christian døde 24. april 1919 på Fløterbråten i Svinndal.

Lars Christiansen

Lars (nummer fire av søskenene) var født på Fløter 29. april 1838. Han ble konfirmert 9. oktober 1853 i Våler kirke. Han bodde da på Guttulsrød i Våler. I 1865 bodde han sammen med sine foreldre og brødrene, Torer og Ole på Fløterbråten. I 1867 ble han far til tvillingene Helene og Magnus. Moren var Anne Kirstine Hansdatter. Anne Kirstine var da 20 år gammel og bodde på Havnedalen i Spydeberg. Mens Anne Kirstine gikk gravid giftet Lars seg med Grethe Mathea Gundersdatter den 29. mars 1867 i Våler kirke. Lars og Grethe fikk etterhvert 8 barn, Hans Hagemann, Gotvald Kristian, Carl Olai, Hans, Georg Magnus, Laurits, Petter Oluf og Thorvald. Bare Georg Magnus vokste opp. De andre døde unge (fra 3 dager til 18 år gamle). Lars og familien forpaktet Sperredalen, Svinndal fra ca 1870 til 1879. De bodde der til Lars kjøpte Fløterbråten av sin far i 1879. I 1883 døde hans far, Christian, og 7 dager før han døde skrev Christian og Lars kjøpekontrakt om kjøpet av Fløterbråten. Fra 1879 og til sin død i 1927 bodde han på Fløterbråten (bnr. 6). Lars drev som veivokter og skogsarbeider ved siden av gårdsbruket. Lars døde 3. desember 1927 på Fløterbråten, da var han blitt 89 år gammel.

Lauriz Christiansen

Lauriz var født 7. mars 1840 på Fløter i Svinndal. Han ble konfirmert 7. oktober 1855 i Svinndal kirke. Iflg kirkebøkene flyttet Lauriz fra Svinndal 23. april 1865 til Bærum. I folketellingen for 1865 står han oppført som “møllerdreng”. Da bodde han på Engen gård, Østre Bærum i Asker. 4. august 1867 giftet han seg med Christine Hansdatter. Christine var født på Hole på Ringerike. De hadde fått en datter, Maren Oline, 2. september 1866, før de giftet seg. De fikk også en sønn, Hans Kristian, i 1868. Da det neste barnet, Johan Anton, ble født i 1971 var de flyttet til Moss. Ett barn til, Thora Johnette, ble født mens de bodde i Moss. Ca 1875 flyttet familien til Grenlandsområdet. Her fikk de bolig på Søndre Brekkejordet og Lauriz arbeidet som møller. Lauriz og Christine fikk i alt 11 barn.

I folketellingen i 1875 står Lauriz oppført som “møller”. Og i 1891 blir han omtalt som “gårdbruker og kjører”. Han kjøpte gården Løbergmyren ca 1878-1879 som han drev med hjelp av bl.a. Aksel (sin sønn). En av sønnene, Johan Anton, forlot Norge i 1907 og dro til Alaska for å lete etter gull. I Alaska (og andre steder i USA) finnes det etterkommere av Johan Martin. Lauriz tok etternavnet Løberg og døde 20. oktober 1917 på Løbergmyren.

Ole Peter Christiansen

Ole Peter var sikkert oppkalt etter den første Ole Peter som døde 3,5 år gammel. Ole Peter var født 16. april 1847 på Guttulrød i Våler. Han ble konfirmert i Svinndal kirke 18.oktober 1863. I 1865 bodde han på Fløterbråten sammen med sine foreldre og brødrene Thorer og Lars. Ole Peter giftet seg med Karen Svendsdatter 11. september 1875 og de fikk bolig på Fløtertangen fra 1877. De var da husfolk under Fløter til 1881 da de emigrerte til USA. Noe av det siste Ole arbeidet med før han emigrerte var å hjelpe sin bror, Lars, med å bygge vei fra Fløterbråten til Bekahytta. I begynnelsen av mai 1881 forlot de Svinndal. Det er usikkert hvordan de kom seg til Oslo. En mulig måte er at de ble kjørt med hest eller gikk til Såner stasjon, Østfoldbanen stod ferdig i 1879. En annen måte er at de kjørte hest til Oslo. De forlot Oslo 13. mai 1881 sammen med sine tre eldste barn, Severine Marie, Mina Augusta og Kristian Sigvard med båten Rollo. Ferden gikk til Hull i England. I England tok de en ny båt som skulle til Montreal. På reisen over til Canada døde sønnen Kristian Sigvard. Han ble 1 år og 9 mnd gammel. Han ble etter sigende begravd i Montreal , Canada. De fire andre fortsatte til Minnesota hvor det etterhvert kom ytterligere 6 barn, Clara Sofea, Hannah Mathilda, Alma Theoline, Karen Olava, Magnus Ludvig og Clarence Selmer. Ole Peter og Karen reiste endel rundt i Minnesota og Nord-Dakota før de slo rot i Becker County. Det sies at Ole valgte dette stedet fordi det var så likt hjemstedet i Norge. Det var skog, endel vann og fjell og knauser i det området hvor Ole bosatte seg. Ole fikk tildelt 160 acres (640 mål) hvor han kunne begynne å dyrke avlingen sin. Han satte opp hus og bygde seg også en låve. Ole fikk etterhvert leddgikt, men levde til han ble 91 år gammel. Han døde 31. mai 1938 i Becker County, Minnesota. Kona, Karen, døde 30. juni 1940.

Ole Peter, Augusta Marie og Anthon

Ole Peter var født i 1842, men døde nesten 4 år gammel i 1846,

Augusta Marie var født i 1846, men døde bare 6 dager gammel.

Anthon var født i 1850, men døde 1 måned gammel

Nyeste kommentarer

10.09 | 07:22

Jeg søkte etter tante Mas ( Malmfrid Bergliot Velken ) og onkel Ingvald og fant slektsidene.

01.06 | 20:38

Det kan jeg ikke fortelle deg. Grunnen til at jeg har med Inglingstad gård i Hurum i min slektshistorie er at sønnen til min oldefars bror kjøpte Inglingstad.

01.06 | 18:34

Min Oldemor Marie Jensen vokste opp som pleiebarn på denne gården hos Hans Jørgensen og Tora Andrea. jeg prøver å finne ut hvorfor hun ble plassert hos dem.

31.05 | 06:46

My Father Lauritz John Loberg